Ervaring

Notuleerervaring in het kort:

  • Bestuursvergaderingen, MT besprekingen, werkoverleg en adviesgesprekken bij diverse bedrijven en organisaties, zoals o.a. : Houtindustrie van der Vijgh BV in Emmeloord,  Ingenieursbureau Oranjewoud in Almere en Politie Flevoland
  • Overleg van medezeggenschapscommissie bij Defensie
  • Vertrouwelijke adviesgesprekken in het kader van de reorganisatie bij Politie Flevoland
  • Praktijkoverleg bij Verloskundig Centrum Noordoostpolder
  • Ledenvergaderingen van 'Vereniging van Eigenaren Waterland' (dit betrof o.a. de ontstane problemen tijdens de bouw van deze wijk) Ook notuleerde ik de gesprekken met projectontwikkelaar en het bouwbedrijf
  • Vrijwillig: vergaderingen buurtvereniging; bestuurs- en ledenvergaderingen van de kerk (doopsgezinde gemeente NOP)

Meer weten? 

Belt u met: 06-22018694  of e-mail:  munneke.gerda@gmail.com